عکس پروفایل شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

سازمان موسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

عکس پروفایل شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

سازمان موسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

سازمان موسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کشور با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ثروت از علم راه‌اندازی شده است.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: پارک علم و فناوری
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شبکه‌های اجتماعی

مشاوران

زیرمجموعه ها

اخبار