شهر محتوا

ارائه دهنده خدمات تولید محتوا

ارائه دهنده خدمات تولید محتوا

آنالیز بازار محتوای ایران، شناسایی نیازهای محتوایی کسب و کارهای ایرانی و شناسایی ضعف های موجود در سمت عرضه، باعث شکل گیری شهر محتوا در سال 1397 شد.

بنیان‌گذاران
میلاد صفائی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
میلاد صفائی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر