شهید صدر

دوره‌های آموزشی
منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی: آموزش و کارورزی منابع انسانی

دوره‌های آموزشی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
آتریاد
افراک
بازدیدهای اخیر