شورای عالی فضای مجازی

سیاست گذاری فضای مجازی ایران

سیاست گذاری فضای مجازی ایران

شورای عالی فضای مجازی مسئول نظارت بر فضای مجازی کشور و سیاست‌گذاری برای آن از طریق ایجاد مرکز ملی فضای مجازی است.

اطلاعات تماس
مرکز ملی فضای مجازی
کارمندان
رضا تقی‌پور انوری
نماینده مجلس، عضو کمیسیون صنایع و معادن - تمام وقت
بازدیدهای اخیر