شوکا شیمی اسپادانا

تولید کننده ضد کف در صنایع غذایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، شهر رضا
ساختمان حکیم الهی، مرکز رشد و فن اوری، اتاق 120

تولید کننده ضد کف در صنایع غذایی

شرکت شوکا شیمی اسپادانا در سال 1394 به ثبت رسیده است و فعالیت آن از نوع تولیدی می باشد.

اعضا هیئت مدیره
مهدی سخائی
مدیر عامل
مهرو السادات میرمحمدی
رئیس هیئت مدیره
سیداحسان میرمحمدی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر