شکوه بناب

تولید و صادرکننده انواع کشمش

تولید و صادرکننده انواع کشمش

شرکت شکوه بناب به صادرات خشکبار می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
محمدرضا طبیبی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر