عکس پروفایل شیمی معدنی همدان

شیمی معدنی همدان

تولید کربنات کلسیم رسوبی در انواع مختلف و اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیم

عکس پروفایل شیمی معدنی همدان

شیمی معدنی همدان

تولید کربنات کلسیم رسوبی در انواع مختلف و اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیم

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، همدان، کبودر آهنگ
سبزدشت - روستا شهرک صنعتی ویان-آجرپزی-پل پنجم شمالی-خیابان هجدهم -طبقه همکف

اعضا هیئت مدیره