شیمی معدنی همدان

تولید کربنات کلسیم رسوبی در انواع مختلف و اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیم
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، همدان، کبودر آهنگ
سبزدشت - روستا شهرک صنعتی ویان-آجرپزی-پل پنجم شمالی-خیابان هجدهم -طبقه همکف

تولید کربنات کلسیم رسوبی در انواع مختلف و اکسید کلسیم و هیدروکسید کلسیم

اعضا هیئت مدیره
محمدجواد سفیدابی
مدیر عامل
محمدعلی سفیدابی
رئیس هیئت مدیره
امیرهمایون سفیدابی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر