صبا

شتابدهنده تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی سینمایی و رسانه ایی

شتابدهنده تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی سینمایی و رسانه ایی

با توجه به اختصاصی بودن موضوع این شتابدهنده در حوزه های مرتبط با صنایع خلاق فرهنگی و رسانه ای برنامه های این شتابدهنده در دو دسته الف) فراخوان و ب) جذب استارت آپ در حال اجراست .

بنیان‌گذاران
احسان جلایری خیابانی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
احسان جلایری خیابانی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر