صدران

شتابدهنده علوم انسانی
اطلاعات تماس
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، قم، قم
خیابان کلهری، کوچه ۲۳، مجتمع فرهنگی شهید کلهری ساختمان بهشت
سایت اصلی
رایانامه

شتابدهنده علوم انسانی

شتابدهنده صدران به عنوان شتابدهنده علوم انسانی در سطح کشور فعالیت میکند. فعالیت اصلی صدران، ارائه خدمات آموزش، فضای کار اشتراکی، منتورشیپ، خدمات زیرساختی و ایجاد فضای رشد تیمهای نوپا، در دوره یکساله شتابدهی و پیش شتابدهی است.

بازدیدهای اخیر