صدرا الکترونیک دفاعی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
تهران نو ، خیابان شهید عباس نبی ییان ، کوچه شهید عطااله خاکی(زرین) ، پلاک 7 ، طبقه سوم

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

بازدیدهای اخیر