صد یک - ویرا سلامت صد یک برنا

سایت ارائه مستقیم محصولات ارگانیک کشاورزی از کشاورز به مصرف کننده

سایت ارائه مستقیم محصولات ارگانیک کشاورزی از کشاورز به مصرف کننده

صد یک پلتفرم خرید محصولات کشاورزی به طور مستقیم از کشاورز است.

بنیان‌گذاران
قاسم حاجیلو
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
قاسم حاجیلو
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر