صنایع اکسیژن دلوار فراز

تولید مولدهای اکسیژن و نیتروژن برای بیمارستانها و کارخانه ها و واردات کالاهای مربوطه
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، البرز، کرج
ابتدای شهرک صنعتی بهارستان دهکده هلجرد پلاک 4

تولید مولدهای اکسیژن و نیتروژن برای بیمارستانها و کارخانه ها و واردات کالاهای مربوطه

اعضا هیئت مدیره
نیازعلی گودرزی
عضو هیئت مدیره
زهره قربانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر