صنایع تکمیلی پتروبسپار سیرجان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، کرمان، سیرجان
منطقه ویژه اقتصادی ، کوچه (رنگدانه) ، کوچه (پوشینه) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
اعضا هیئت مدیره
محمدرضا حقیقی
مدیر عامل
ساسان سبکباری
بازدیدهای اخیر