صنایع پویا الکترو سامان نیرو

ساخت تجهیزات Pulsed Power

ساخت تجهیزات Pulsed Power

شرکت پویا الکترو سامان (پالس) نیرو فعالیت خود را در زمینه ساخت تجهیزات Pulsed Power آغاز نمود .

اعضا هیئت مدیره
محسن شفاعی
مدیر عامل
محمدمهدی دائمی عطاران
رئیس هیئت مدیره
محمد هادی دائمی عطاران
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر