عکس پروفایل صنایع پیشرفته رضوی

صنایع پیشرفته رضوی (صنایع پیشرفته رضوی)

سرمایه گذار خطر پذیر

عکس پروفایل صنایع پیشرفته رضوی

صنایع پیشرفته رضوی (صنایع پیشرفته رضوی)

سرمایه گذار خطر پذیر

سرمایه گذار خطر پذیر

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در تکاپوی شناخت و تحلیل فناوری‌های رو به رشد و برنامه‌ریزی برای انتقال دانش و کاربرد این فن‌آوری‌ها و تجاری‌سازی آن‌هاست.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: متوسط (20 تا 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار شرکتی
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
بلوار توس، توس ۱۰، شرکت صنایع پیشرفته رضوی

اعضا هیئت مدیره

سازمان ها یا نهادهای بالادستی