صندوق جسورانه ارغوان

صندوق جسورانه بورسی
خدمات مالی: بورس و سرمایه گذاری: سرمایه گذاری خطرپذیر

صندوق جسورانه بورسی

نقش‌ها
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار خطرپذیر ، شرکت یا صندوق سرمایه گذاری
سری سرمایه گذاری: B ، C
شکل تمرکز: عمومی
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان خالد اسلامبولی، کوچه 13، پلاک 18
وبسایت صندوق جسورانه ارغوان
رایانامه
بازدیدهای اخیر