عکس پروفایل صندوق جسورانه ارغوان

صندوق جسورانه ارغوان

صندوق جسورانه بورسی

عکس پروفایل صندوق جسورانه ارغوان

صندوق جسورانه ارغوان

صندوق جسورانه بورسی

نقش‌ها

سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار خطرپذیر ، شرکت یا صندوق سرمایه گذاری
سری سرمایه گذاری B ، C
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان خالد اسلامبولی، کوچه 13، پلاک 18
وبسایت صندوق جسورانه ارغوان
رایانامه