صندوق جسورانه سرو

صندوق جسورانه بورسی

صندوق جسورانه بورسی

صندوق سرو یکی از بزرگترین صندوق‌های جسورانه بورسی است که با تمرکز بر بازار ایران از سازمان بورس ایران مجوز گرفته است و تحت قوانین این سازمان با شفافیت فعالیت خواهد کرد. هدف سرو، سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های حوزه تجارت الکترونیک است که تاکنون به اندازه نسبتا مناسبی رسیده باشند و توانایی تسخیر بازارهای ممکن در صنعت خود را داشته باشند.

بازدیدهای اخیر