صندوق صنعت ماشین سازی - صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری های بین المللی فناورانه ایرانیان

ارائه خدمات در جهت تسهیل فعالیت شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور

ارائه خدمات در جهت تسهیل فعالیت شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور

صندوق صنعت ماشین سازی از ابتدای تاسیس خود (سال 1396) تا کنون خدمات مالی و اعتباری متعددی را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ارائه نموده است و موفق شده است در زمره ده صندوق پژوهش و فناوری برتر ازنظر خدمات مالی و اعتباری قرار گیرد.

اعضا هیئت مدیره
محمد مهدی رحیمی رضویه
مدیر عامل
علیرضا رحیمی
رئیس هیئت مدیره
حسین خواجه محمودآباد
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر