عکس پروفایل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

متولی دولتی حمایت از صنایع کوچک

عکس پروفایل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

متولی دولتی حمایت از صنایع کوچک

متولی دولتی حمایت از صنایع کوچک

این سازمان، زیرمجموعه وزارت صمت است. وظیفه‌ی صندوق ارائه تسهیلات و ضمانت‌نامه برای کسب و کارهای کوچک، چه شرکتهای معمول و چه شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور است.

نقش‌ها

نهاد دولتی و حاکمیتی
نوع نهاد: سازمان

اطلاعات تماس

تلفن سازمان
دفتر سازمان
ایران، تهران، تهران
خیابان خالداسلامبولی(وزرا) - خیابان هفتم (بهمن کشاورز) - پلاک 15

کارمندان

سازمان ها یا نهادهای بالادستی

اخبار