صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان

تسهیلات، سرمایه گذاری خطرپذیر(VC) صدور ضمانت نامه های پژوهشی و تضمین تعهدات پژوهشگران
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
خیابان بزرگمهر، خیابان ۲۲ بهمن، ساختمان غدیر، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، واحد ۶
رایانامه

تسهیلات، سرمایه گذاری خطرپذیر(VC) صدور ضمانت نامه های پژوهشی و تضمین تعهدات پژوهشگران

تکالیف این صندوق در چهار بخش تسهیلات، سرمایه گذاری خطرپذیر(VC) صدور ضمانت نامه های پژوهشی و تضمین تعهدات پژوهشگران منفرد مرتبط با طرح های پژوهشی و فناوری بوده که این صندوق با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه از ابتدای تاسیس تاکنون از تمام امکانات و منابع خود و منابعی که از طریق قراردادهای عاملیت با معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و شهرک عمی و تحقیقاتی در اختیار داشته در جهت اجرای تکالیف ذیربط حرکت نموده و خواهد نمود.

اعضا هیئت مدیره
احمد ورد
مدیر عامل
مرادعلی صدر
مدیر عامل
جعفر قیصری
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر