صندوق پژوهش وفناوری غیردولتی زاگرس

خدمات تجاری‌سازی

خدمات تجاری‌سازی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه
پارک علم و فناوری کرمانشاه
اعضا هیئت مدیره
مسعود نیک روش
مدیر عامل
علی اصغر ساعد
مدیر عامل
سیاوش عباسی
رئیس هیئت مدیره
علیرضا قنبری
بازدیدهای اخیر