صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو

خدمات تجاری‌سازی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
نیلوفر، خیابان شهید محمدرضا عشقیار، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک 38 طبقه اول

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
مهدی رضایی
مدیر عامل
محمدعلی بحرینی زارج
مدیر عامل
صابر میرزایی
عضو هیئت مدیره
رضا زرنوخی
بازدیدهای اخیر