عکس پروفایل صنعتی آما

صنعتی آما

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

عکس پروفایل صنعتی آما

صنعتی آما

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج نبش خیابان آما خیابان 64

اعضا هیئت مدیره