صنعتی پارسیان سازه ایرانیان مبین

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
مهرداد خسروی
مدیر عامل
محمد کوهی
رئیس هیئت مدیره
عبدالجلیل محیل زاده
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر