عکس پروفایل طبیب فارسی

طبیب فارسی

رسانه ای در حوزه پزشکی

عکس پروفایل طبیب فارسی

طبیب فارسی

رسانه ای در حوزه پزشکی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ

اطلاعات تماس

دریافت خدمات شتابدهی