طراحی مهندسی پارس برهان سدید

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، فارس، لارستان
مرکز رشد فناوری لارستان
سایت اصلی
رایانامه

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
مرضیه خورشیدسوار
رئیس هیئت مدیره
عبدالرضا رخ گیره
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر