طرح و معماری شیوه

پلتفرم طراحی و ساخت در حوزه معماری و معماری داخلی

پلتفرم طراحی و ساخت در حوزه معماری و معماری داخلی

شیوه در حوزه‌های تخصصی معماری، معماری داخلی و ساخت به فعالیت حرفه‌ای مشغول می‌باشد. دغدغۀ ‌‌اصلی شیوه توجه به ابعاد هویتی و معنایی معماری در عین حل مسائل اصلی به کمک طراحی می‌باشد. درگیری شیوه با پروژه‌های متعدد طراحی فضاهای نوین اداری و فضاهای نوآوری‌محور سبب شده تا دغدغه‌های بسیاری در این زمینه‌ها برای پژوهش و فعالیت‌های متعدد در تیم شیوه شکل بگیرد.

اعضا هیئت مدیره
مصطفی مومنی راد
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر