طعام اسرار

مزاج شناسی آنلاین

مزاج شناسی آنلاین

مؤسسه پژوهشی- تحقیقاتی و اطلاع رسانی طعام اسرار به عنوان پایه گذار روش های نوین سلامتی، بر اساس تغذیه صحیح، علمی و بازگرداندن تعادل عمومی و جسمی افراد، در سال 1378 تأسیس شد.

اعضا هیئت مدیره
حمیدرضا شیخ روشندل
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر