طلوع

طراحی و تولید پهپاد عمود پرواز

طراحی و تولید پهپاد عمود پرواز

این تیم با هدف طراحی پهپاد با قابلیت هر دو پهپادهای بال ثابت و مولتی روتور ایجاد شده است. محصول نهایی مزایای هر دو پهپادهای بال ثابت و مولتی روتور را داشته و معایب هر دو طرح را تا حد امکان کاهش داده است.

بنیان‌گذاران
محمد هادی دولابی‌زاده
بنیان‌گذار
سپهر سعادت
بنیان‌گذار
جواد حسن‌زاده
بنیان‌گذار
محمد یزدی‌زاده
بنیان‌گذار
پویا خسروی
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
پیشرانا
افراک
بازدیدهای اخیر