عکس پروفایل طلوع

طلوع

طراحی و تولید پهپاد عمود پرواز

عکس پروفایل طلوع

طلوع

طراحی و تولید پهپاد عمود پرواز

طراحی و تولید پهپاد عمود پرواز

این تیم با هدف طراحی پهپاد با قابلیت هر دو پهپادهای بال ثابت و مولتی روتور ایجاد شده است. محصول نهایی مزایای هر دو پهپادهای بال ثابت و مولتی روتور را داشته و معایب هر دو طرح را تا حد امکان کاهش داده است.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

بنیان‌گذاران

دریافت خدمات شتابدهی