عکس پروفایل طهور کاران بهادر پارس

طهور کاران بهادر پارس

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

عکس پروفایل طهور کاران بهادر پارس

طهور کاران بهادر پارس

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، فارس، شیراز
شهرک ارین ، کوچه 2فناوری ، خیابان فن آوری ، پلاک 0 ، طبقه همکف

اعضا هیئت مدیره