طهور کاران بهادر پارس

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، فارس، شیراز
شهرک ارین ، کوچه 2فناوری ، خیابان فن آوری ، پلاک 0 ، طبقه همکف

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
بهادر صفی خانی قلی زاده
مدیر عامل
نگار بیرمی
رئیس هیئت مدیره
دانیال صفی خانی قلی زاده
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر