غرب کارتن - توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه

تولید ورق و کارتن

تولید ورق و کارتن

شرکت غرب کارتن به تولید انواع ورق کارتن، چاپ و تبدیل کارتن، چاپ افست، لیبل LML و جعبه سازی می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
مهدی علیزاده برمی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر