فارابی اس ام اس

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی

فارابی اس ام اس به مشتریان خود سیستمی ارائه می‌دهد که از طریق آن بتوانند بازاریابی و تبلیغات را در بستر پیامک انجام دهند یا اطلاع رسانی های انبوه یا جشنواره ها و تخفیف های خود را اطلاع رسانی کنند.

بنیان‌گذاران
پیام نورزاد
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
پیام نورزاد
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر