فاندکو

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای نوپا

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای نوپا

این صندوق به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و فناور و تجاری کردن ایده‌ها ، خدمات مالی و مشاوره‌ای ارائه می‌دهد. تسهیلات مالی و ضمانت‌نامه‌ای، جذب و هدایت منابع مالی، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری، اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی مستند بر ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور (مکرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی) جزو برنامه‌های این صندوق است .

سرمایه گذاری ها
مهندسی ستاک پرداز آسیا
کشاورزی کشت بافت خاوران
بازدیدهای اخیر