فاکتور

نرم افزاری برای انجام امور مختلف مالی، اداری و شخصی

نرم افزاری برای انجام امور مختلف مالی، اداری و شخصی

فاکتور نرم افزاری رایگان برای انجام امور مختلف مالی، اداری و شخصی است که در آن می‌توان سریع و آسان برگه یا فرم مورد نظر را ایجاد کرد، آن را نگهداری کرد و انواع محاسبات را بصورت آنی و دقیق روی آن انجام داد.

بنیان‌گذاران
محسن بهرامی نژاد
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محسن بهرامی نژاد
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر