فاکتور کن - آوند ارتباطات خیام

سرویس ابری برای انجام تمامی امور حسابداری، انبارداری و فاکتور نویسی

سرویس ابری برای انجام تمامی امور حسابداری، انبارداری و فاکتور نویسی

فاکتور کن سرویس ابری برای انجام تمامی امور حسابداری، انبارداری، فاکتور نویسی، بازاریابی و ارتباط با نمایندگی ها است که شرکت ها می‌توانند به راحتی برای کسب و کار خود حسابداری آنلاین و ابری تهیه و حساب و کتاب خود را مدیریت کنند، همچنین اطلاعات کامل و نمودارهای مختلفی از وضعیت کسب و کارشان را مشاهده نمایند.

بنیان‌گذاران
حسین دهنوی
بنیان‌گذار
مهدی معتمدی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حسین دهنوی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر