عکس پروفایل فدک

فدک

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

عکس پروفایل فدک

فدک

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

تولید دستگاه افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، با استفاده از تابش اشعه UV. این دستگاه با کاهش فعالیت آنزیم‌های مرتبط با رسیدن محصول و کند کردن رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌ها، طول عمر میوه‌ها را افزایش می‌دهد. استفاده از این تکنولوژی موجب ماندگاری بیشتر محصولات و تسهیل امر صادرات میوه خواهد شد.

بنیان‌گذاران

دریافت خدمات شتابدهی