فدک زیست فناور

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
میدان پاستور، خیابان 12 فروردین جنوبی، مرکز رشد انیستیتوپاستور ایران، پلاک 75

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
محمد پاک آئین
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر