فرآوری استرانسیم سدید

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
دهستان معجزات ، آبادی شهرک صنعتی نوآوران، خیابان صنعت 4 ، پلاک 143 ، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
لیلا سخائی
عضو هیئت مدیره
لیلا نوروزی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر