فراترز

ارائه خدمات در زمینه معماری، طراحی و دکوراسیون داخلی

ارائه خدمات در زمینه معماری، طراحی و دکوراسیون داخلی

سایت فراترز به ارائه خدمات در زمینه معماری، طراحی و دکوراسیون داخلی و نیز مشاغل وابسته به آن می پردازد که قصد دارد فراتر از حد معمول و انتظارات مخاطبان خود، قدم هایی را در راستای یک زندگی ایده آل بر دارد.

بنیان‌گذاران
بهاره باقری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
بهاره باقری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر