فراشیمی آتیه سبز

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، قم، قم
دهستان قنوات، آبادی شهرک صنعتی قنوات، محله شهرک صنعتی قنوات ثامن، خیابان راش، خیابان یازدهم، پلاک 660 ، ُS119، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
حیدر امینی
مدیر عامل
ملیحه جمشیدپور
مدیر عامل
رضا زمانی
رئیس هیئت مدیره
حامد باغبان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر