فرامهارت

ارائه دهنده زیرساخت آموزش مجازی آنلاین

ارائه دهنده زیرساخت آموزش مجازی آنلاین

فرامهارت به برگزاری رویدادهای آموزشی می پردازد. پس از مدتی با تغییر رویکرد به ارائه دهنده زیرساخت آموزشی تبدیل شد و به برگزار کنندگان رویدادهای آموزشی همچون دانشگاه ها، مدارس، موسسات آموزشی یا افراد برگزار کننده رویداد، زیرساخت های لازم برای برگزاری کلاسهای آنلاین یا جلسات مجازی را ارائه می دهد.

بنیان‌گذاران
علیرضا خان محمدی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
علیرضا خان محمدی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر