فراکاو - فرهنگی هنری محتوا پردازان فرا کاو

سرمایه گذاری بر کسب و کارهای نوپا

سرمایه گذاری بر کسب و کارهای نوپا

گروه شرکت های فراکاو از طریق توسعه‌‌ی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، می‌کوشد کسب‌ و‌کار مشتریانش را به عنوان شرکای تجاری خود، توسعه بخشد.

اعضا هیئت مدیره
محمد حسین جعفری
مدیر عامل
امیرحسین بصیری
مدیر عامل
محمدصادق شاملو
رئیس هیئت مدیره
محمد حسین جعفری
مدیر عامل
سرمایه گذاری ها
تماشا
آنتن
ورزش سه
بازدیدهای اخیر