فرجاد سپهر جهان آرا

تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی، واقعیت مجازیVR و واقعیت افزوده VR

تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی، واقعیت مجازیVR و واقعیت افزوده VR

شرکت فرجاد سپهر جهان آرا در سال 1396 با رویکرد تولید محتوای دیجیتال در حوزه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده شروع به کار کرد. این شرکت با بهره گیری از کارشناسان توانمند در حوزه های بینایی ماشین، برنامه نویسی و تولید محتوا، توانایی تولید نرم افزارهای گرافیکی اختصاصی در حوزه های گردشگری و آموزشی را دارا می باشد.

بازدیدهای اخیر