فرزان بسپار امیرکبیر

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
شریف ، بلوار پژوهش ، خیابان دانش ، پلاک 0 ، ساختمان پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران ، مرکز رشد فناوری ، طبقه اول
اعضا هیئت مدیره
فرزانه آزادی منش
مدیر عامل
محمدحسن محمدزاده مقدم
بازدیدهای اخیر