فرش ماهریس

فروشگاه آنلاین فرش

فروشگاه آنلاین فرش

فرش ماهریس در سال 1354 تاسیس شد و از آن زمان به تولید فرش‌های ماشینی اقدام کرد.

بنیان‌گذاران
شیوا نجفی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
شیوا نجفی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر