عکس پروفایل فضای کار اشتراکی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

فضای کار اشتراکی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

فضای کار اشتراکی

عکس پروفایل فضای کار اشتراکی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

فضای کار اشتراکی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

فضای کار اشتراکی

اطلاعات تماس

تلفن تماس جهاد دانشگاهی شریف
جهاد دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف
ایران، تهران، تهران
خیابان آزادی، ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان قاسمی، پلاک ۷۱

سازمان ها یا نهادهای بالادستی