عکس پروفایل فضای کار اشتراکی مثلث

فضای کار اشتراکی مثلث

فضای کار اشتراکی با حمایت فولاد مبارکه اصفهان

عکس پروفایل فضای کار اشتراکی مثلث

فضای کار اشتراکی مثلث

فضای کار اشتراکی با حمایت فولاد مبارکه اصفهان

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر فضای کار
ایران، اصفهان، اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان-خیایان فارابی-ساختمان مرکز نوآوری فولاد-طبقه اول