فناوران آرمیتا طب

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، فارس، شیراز
باغ صفا ، کوچه 44 کریمخان زند[20 فردوسی] ، کوچه 44/11کریمخان زند[42/8کریمخان] ، پلاک 0 ، مجتمع لاله ، ورودی 2 ، طبقه چهارم ، واحد 38
اعضا هیئت مدیره
غلام مهدی حقدل
مدیر عامل
سیده سارا هاشمی
رئیس هیئت مدیره
علیرضا رفعتی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر