فناوران ایمنی معادن مبتکران

اولین و تنها شرکت دانش‌بنیان با محصولات ایمنی معادن مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء و شبکه بی‌سیم خودترمیم و سیستم‌های RTLS در ایران و چهارمین شرکت در جهان که با به کارگیری این فناوری‌ها با هدف ایمنی معادن گازخیز فعالیت می‌کند.

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر