عکس پروفایل فناوران به آفرین ترنج

فناوران به آفرین ترنج

ارائه راهکارهای خدمـات بیمه گری

عکس پروفایل فناوران به آفرین ترنج

فناوران به آفرین ترنج

ارائه راهکارهای خدمـات بیمه گری

ارائه راهکارهای خدمـات بیمه گری

شـرکت فنـاوران به آفـرین تـرنج از ســال 1384 در حـوزه فنـاوری اطلاعـاتصنعت بیمه مشغول به فعالیت بوده است.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: بزرگ (بیش از 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
سایت اصلی
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

اعضا هیئت مدیره